top of page

WASDE report

Ministerstvo zemědělství USA (USDA) pravidelně vydává měsíční zprávu o zemědělských komoditách. Tato zpráva, známá také jako WASDE, poskytuje komplexní přehled o poptávce a nabídce hlavních zemědělských komodit na světě. Je zároveň důležitým zdrojem informací pro obchodníky, investory a další zainteresované strany, které se zajímají o zemědělský sektor.

Ministerstvo zemědělství USA vydalo včera, tedy v úterý 12. září, svou pravidelnou zprávu týkající se stavu nabídky, poptávky a zásob hlavních zemědělských plodin. Pozitivně na vyhlášené údaje reagovala zejména pšenice, jejíž zásoby jsou nejníže od marketingového roku 2015/2016. Cena pšenice se propadla pod hranici 6 USD za bušl a touto zprávou se může vymanit z několik týdnů trvajícího volného pádu, kdy odepsala zhruba 25 % ze své ceny. Kukuřice se sójou naopak reagovaly na zprávu poklesem, kdy za korekcí ceny kukuřice stojí zejména navýšení plochy o 800 tisíc akrů.

Comments


bottom of page