top of page

Vzácné kovy-motor nízkouhlíkové revoluceMateriály, jako jsou lithium, měď a nikl, jsou klíčové pro přechod na udržitelnou ekonomiku. Tyto suroviny hrají rozhodující roli při výrobě obnovitelných zdrojů energie, skladování elektrické energie, elektromobilů a dalších nízkouhlíkových technologií. Studie Mezinárodního měnového fondu (IMF) naznačuje, že poptávka po těchto vzácných materiálech do roku 2040 může vzrůst více než sedmkrát, což je ohromující nárůst. Bloomberg Intelligence také předpovídá významný růst poptávky po těchto kovech, s konkrétním zdůrazněním, že poptávka po lithiu by se mohla zvýšit až desetkrát. Podobný nárůst se očekává i u dalších komodit, jako je kobalt a nikl, i když mírněji, dvojnásobně.


Avšak, zvýšená poptávka po těchto vzácných materiálech přináší řadu rizik. Geopolitická napětí v oblastech, kde se tyto materiály těží, mohou ohrozit dodávky a způsobit nárůst cen. Těžba a zpracování těchto materiálů často souvisí s negativními environmentálními dopady. Některé z těchto vzácných surovin, jako je lithium, jsou těženy pouze v omezeném počtu zemí, což může vést k nabídkovým šokům v případě geopolitických konfliktů nebo přírodních katastrof.


Růst cen vzácných materiálů by mohl mít také značný vliv na širší ekonomiku. Může způsobit inflaci, zvýšit náklady pro firmy a snížit jejich konkurenceschopnost. Už nyní se začíná hovořit o tom, že nedostatek určitých vzácných surovin může významně ovlivnit politiku centrálních bank nebo změnit složení jádrového koše CPI při měření inflace.


Je důležité, aby vlády a firmy přijaly opatření k omezení těchto rizik. Koordinované investice do výzkumu a vývoje alternativních zdrojů vzácných materiálů a nových technologií pro jejich těžbu a zpracování mohou přispět k bezpečnějšímu a udržitelnějšímu přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku. Tímto způsobem můžeme zabezpečit naši budoucnost a udržitelnější ekonomiku založenou na těchto důležitých vzácných surovinách.Comments


bottom of page