top of page

WASDE – květen 2024

Květnová zpráva WASDE odhalila pokles světových zásob pšenice, nejvyšší zásoby kukuřice v USA za posledních 7 let, očekávaný růst zásob rýže, a to samé platí také pro sóju a bavlnu. Níže rozebereme jednotlivé komodity podrobněji.Cena pšenice prudce roste již 4. týden v řadě, k dnešnímu dni vzrostla již o více než 20 %. V USA se sice očekávají vyšší konečné zásoby, které by pro celý marketingový rok měly být o 11 % vyšší než vloni, ale roste zároveň nejen spotřeba, ale i vývoz pšenice. Předpokládá se, že tato sledovaná statistika bude dále růst, zatím však zůstává americký export pšenice stále na nejnižších hodnotách za posledních 52 let. Mimo USA se objevují problémy zejména v Rusku, kde počasí ohrožuje kvalitu a velikost letošní produkce. Celosvětové zásoby se očekávají ve výši 253,6 milionu tun, o 4,2 milionu tun níže ve srovnání s loňským rokem, což je nejnižší údaj za posledních 9 let.


Kukuřice dlouho setrvávala v klesajícím trendu, nicméně vývoj z posledních 2 týdnů dává mírné naděje na otočení trendu. Ve zmiňovaném čase překonala cena jak 50denní, tak 100denní klouzavý průměr. Z důvodu menší oseté plochy má poklesnout velikost úrody o 3 %, zároveň by si měly USA udržet prvenství mezi exportéry, když za sebou nechají Brazílii, Argentinu, Rusko i Ukrajinu. Přesto stále spotřeba zaostává za produkcí a celkové zásoby v USA mají být vyšší o 80 milionů bušlů oproti marketingovému roku 2023/2024. Naproti tomu celosvětově konečné zásoby poklesnout, zejména kvůli Argentině, Ukrajině a Rusku.


Během měsíce dubna posílila rýže o zhruba 15 %. Následovala mohutná jednodenní korekce 2. května, ale od té doby se opět cena vyškrábala k dlouhodobým maximům. Americká produkce by měla vzrůst, stejně tak projektované konečné zásoby.  V porovnání z minulým marketingovým rokem se očekává pokles ceny o více než 20 %. Také globálně rostou predikované konečné zásoby, poprvé od marketingového roku 2020/2021. Za vyšší úrodou stojí zejména Čína, Indie, Bangladéš a Indonésie, Indie zůstává největším exportérem rýže.


Přestože zpráva ministerstva zemědělství USA za uplynulý měsíc hovoří o růstu konečných zásob sójových bobů, cena se po jejím vydání vydala na sever a pokračuje v krátkodobém rostoucím trendu. Podle zprávy by měla klesat jak cena sójových bobů, tak i sójového šrotu a sójového oleje. K USA se, co se týče nárůstu zásob, přidává i Argentina, Brazílie a Čína. Celkově se očekává růst zásob o více než 10 %.

 

Comments


bottom of page