top of page

WASDE – únor 2024 aneb aktuální stav obilovin a olejninObiloviny a olejniny pokračují ve strmém poklesu. Nic na tomto trendu nezměnila ani poslední zpráva ministerstva zemědělství USA, tzv. WASDE.


8. února došlo ke zveřejnění údajů o nabídce a poptávce po zemědělských komoditách. Obecně nedošlo prakticky k žádnému posunu očekávaných průměrných cen u pšenice, kukuřice nebo sóji. Rovněž reakce na zprávu byly spíše kosmetického rázu.


U pšenice sice došlo po zveřejnění zprávy k poklesu o zhruba 15 centů za bušl, nicméně tento pokles byl v následujících 3 dnech eliminován. Až následující zprávy poslaly pšenici dolů o vyšší jednotky procent. Kromě USA, kde je odhad produkce v souladu s minulým měsícem, se očekává vyšší produkce v dalších hlavních pěstitelských oblastech, zejména v Rusku. Díky sankcím je trh s pšenicí značně pokřivený a tím pádem i hůře čitelný. Díky klesajícímu trendu a očekávané slušné úrodě váhají s nákupy i někteří velcí odběratelé, např. Egypt. A za zmínku stojí i masivní short pozice hedgových fondů.


Zatímco cena pšenice zatím neklesla pod úrovně z konce loňského listopadu, kukuřice vytváří nová minima v podstatě každý týden, počínaje polovinou listopadu 2023. Od vrcholu v polovině června loňského roku odepsala k dnešnímu dni 35 % a je nejníže od prosince 2020. Přestože se celosvětově zásoby kukuřice snížily, pro USA naopak platí mírné zvýšení konečných zásob. Americká kukuřice tak zůstává dále pod prodejním tlakem.


Ani na sóji neznamenalo poslední WASDE zastavení nepříznivého trendu. V inkriminovaný den sice zakončila sója v zelených číslech, ale další 4 z 5 dnů trh naopak klesal. Přispělo k tomu setkání amerických farmářů, které odhalilo očekávanou větší osetou plochu. Nicméně i na tomto trhu se stále častěji skloňuje možnost korekce, případně otočení trendu.

Jarní období bývá známé výkyvy na trzích s obilovinami, jelikož hraje velkou roli počasí a odhady na konečný výsledek úrody se mohou měnit prakticky ze dne na den. Důležitou zprávou budou tzv. Prospective Plantings, které 31. března odhalí bližší odhady nastávající sklizně.


Jak je dobře známo, nejlepším lékem na nízké ceny jsou nízké ceny. A z pohledu posledních 10-15 let je možné tvrdit, že ceny obiloviny nyní nízké jsou.


Comments


bottom of page